Archiv dokumentů strana 5

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 5.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PSP ČR konané 8. a 9.10.2021

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 8. a 9.10.2021

Minimální zveřejnění od 09.8.2021 do 09.10.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 13.8.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 13.8.2021.

Minimální zveřejnění od 29.7.2021 do 13.8.2021

Záměr směny pozemků ze dne 29.7.2021

Obec Životice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.

Minimální zveřejnění od 29.7.2021 do 13.8.2021

Záměr o koupi nemovitosti ze dne 29.7.2021

Obec Životice v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr nakládání s majetkem.

Minimální zveřejnění od 29.7.2021 do 13.8.2021

Návrh - Závěrečný účet Obce Životice 2020

Návrh - Závěrečný účet Obce Životice za rok 2020

Minimální zveřejnění od 29.7.2021 do 13.8.2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Životice 2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Životice za rok 2020

Minimální zveřejnění od 29.7.2021 do 13.8.2021

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva 9.7.2021.

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Životice konané 9.7 2021 od 18:00.

Minimální zveřejnění od 01.7.2021 do 09.7.2021

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice 2021 ČSÚ

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice konaných 19.6.2021 vydaný ČSÚ.

Minimální zveřejnění od 21.6.2021 do 21.7.2021

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice 2021

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice konaných 19.6.2021.

Minimální zveřejnění od 20.6.2021 do 20.7.2021

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko 2020

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2020

Minimální zveřejnění od 08.6.2021 do 26.6.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice 19.6.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice, které se budou konat 19.6.2021

Minimální zveřejnění od 04.6.2021 do 19.6.2021

Veřejná vyhláška č.j.: MZE-33053/2021-15121

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek

Minimální zveřejnění od 02.6.2021 do 18.6.2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise - volby 19.6.2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí.

Minimální zveřejnění od 06.5.2021 do 19.6.2021

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - volby 19.6.2021

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí.

Minimální zveřejnění od 05.5.2021 do 19.6.2021

Návrh - Nařízení obce Životice č. 1/2021

Návrh - Nařízení obce Životice č. 1/2021 kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve schůdnosti na místních komunikacích.

Minimální zveřejnění od 22.4.2021 do 07.5.2021

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 7.5.2021.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 7.5.2021.

Minimální zveřejnění od 22.4.2021 do 07.5.2021

Návrh - Závěrečný účet 2020

Návrh - Závěrečný účet Obce Životice za rok 2020 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření - Z důvodu poklesu počtu zastupitelů pod 5 členů, dle § 90 Zákona o obcích č.128/2000 Sb. nelze schválit.

Minimální zveřejnění od 22.4.2021 do 22.5.2021

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/3576/2021-BaM

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci spis.zn.: MÚ/DOP/1483/21

Minimální zveřejnění od 08.4.2021 do 24.4.2021

Lhůta pro podání kandidátních listiny registračnímu úřadu pro volby 19.6.2021

Lhůta pro podání kandidátních listiny registračnímu úřadu pro volby do Zastupitelstva obce Životice konané v sobotu dne 19. června 2021

Minimální zveřejnění od 02.4.2021 do 14.4.2021

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice 2021

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Životice, které se budou konat 19.6.2021

Minimální zveřejnění od 30.3.2021 do 19.6.2021

Oznámení o konání nových voleb do zastupitelstev obcí č.j.: MV-28894-5/OV-2021

Oznámení Ministerstva vnitra ČR

Minimální zveřejnění od 26.3.2021 do 19.6.2021