Archiv dokumentů strana 5

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 5.

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9 č.j.: KHSPL 26674/28/2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje č. 9, kterým je z důvodu vyhlášení stejných opatření vládou ČR ukončeno nařízení KHS č. 6.

Minimální zveřejnění od 09.10.2020 do 25.10.2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni č.4/2020

Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni

Minimální zveřejnění od 22.9.2020 do 22.10.2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje 2020

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 2. – 3. října 2020 v Životicích

Minimální zveřejnění od 17.9.2020 do 03.10.2020

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3.10. 2020

Minimální zveřejnění od 18.8.2020 do 03.10.2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

Minimální zveřejnění od 18.8.2020 do 03.10.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.8.2020.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 27.8.2020.

Minimální zveřejnění od 17.8.2020 do 27.8.2020

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212

Minimální zveřejnění od 28.7.2020 do 31.12.2020

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 76879/2020

Krajský úřad - Jihočeského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici i. Třídy sp. zn.: ODSH 53266/2020/

Minimální zveřejnění od 19.6.2020 do 05.7.2020

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko 2019

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019

Minimální zveřejnění od 29.5.2020 do 16.6.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2019

Minimální zveřejnění od 29.5.2020 do 16.6.2020

Usnesení vlády č.555

Mimořádné opatření

Minimální zveřejnění od 27.5.2020 do 27.6.2020

Mimořádné opatření MZDR 15757/2020-19/MIN/KAN

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Minimální zveřejnění od 27.5.2020 do 27.6.2020

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 29.5.2020.

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 18.5.2020 do 29.5.2020

Specifikace pokynů MZD platných od 25.5.2020

Informace o změnách v souvislosti s opatřeními COVID-19

Minimální zveřejnění od 18.5.2020 do 10.6.2020

Usnesení vlády č. 234

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 07.5.2020 do 23.5.2020

Usnesení vlády č. 228 - 231

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 07.5.2020 do 23.5.2020

Usnesení vlády č. 232 - 233

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 07.5.2020 do 23.5.2020

Usnesení vlády č. 225 - 227

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 05.5.2020 do 21.5.2020

Usnesení vlády ze dne 4.5.2020 č. 509

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 05.5.2020 do 21.5.2020

Usnesení vlády č. 223 - 224

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 04.5.2020 do 20.5.2020

Opatření obecné povahy - MÚ/DOP/3234/20

Městský úřad Nepomuk, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích sp. zn.: MÚ/DOP/3234/20

Minimální zveřejnění od 29.4.2020 do 15.5.2020