Archiv dokumentů strana 7

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 7.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků. pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016..

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků. pro volby do Zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu konané ve dnech 7. a 8. října 2016..

Minimální zveřejnění od 23.8.2016 do 08.10.2016

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 13.8.2016 do 22.8.2016

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 09.5.2016 do 24.5.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Životice, Závětečný účet a sestava Fenix 2015

Obec Životice zveřejňuje Závěrečný účet Obce Životice za rok 2015

Minimální zveřejnění od 09.5.2016 do 24.5.2016

Kůrovci - vážná hrozba pro smrkové lesy

Leták k problematice výskytu kůroce.

Minimální zveřejnění od 24.3.2016 do 01.12.2016

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 16.2.2016 do 26.2.2016

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 03.12.2015 do 18.12.2015

Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2016.

Minimální zveřejnění od 03.12.2015 do 18.12.2015

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 08.9.2015 do 18.9.2015

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03

Dokument v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03

Minimální zveřejnění od 22.7.2015 do 22.8.2015

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 02.6.2015 do 20.6.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Životice za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Životice za rok 2014

Minimální zveřejnění od 29.5.2015 do 16.6.2015

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU FENIX

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU FENIX

Minimální zveřejnění od 29.5.2015 do 16.6.2015

Rozhodnutí - stavební povolení

Rozhodnutí - stavební povolení

Minimální zveřejnění od 08.5.2015 do 23.5.2015

Záměr na pronájem Restauračního zařízení v Kulturním domě Životice

Záměr na pronájem Restauračního zařízení v Kulturním domě Životice

Minimální zveřejnění od 05.3.2015 do 20.3.2015

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 05.3.2015 do 20.3.2015

Rozpočet

DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2015

Minimální zveřejnění od 26.11.2014 do 11.12.2014

Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2015.

Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2015.

Minimální zveřejnění od 21.11.2014 do 05.12.2014

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 21.11.2014 do 05.12.2014

Oznámení o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce

INFORMACE o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 24.10.2014 do 01.11.2014

Oznámení č.j.: MK/676/2014/Výst. o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a seznámení s podklady rozhodnutí.

Oznámení č.j.: MK/676/2014/Výst. o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou, pozvání k ústnímu jednání a seznámení s podklady rozhodnutí.

Minimální zveřejnění od 17.10.2014 do 02.11.2014