Archiv dokumentů strana 16

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 16.

Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace ZÚR PK

Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 19.11.2013 do 18.12.2013

Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb obce Životice

Minimální zveřejnění od 09.10.2013 do 26.10.2013

Počet členů okrskové volební komise.

Počet členů okrskové volební komise obce Životice

Minimální zveřejnění od 25.9.2013 do 10.10.2013

Návrh rozhodnutí

Návrh rozhodnutí zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 22.8.2013 do 06.9.2013

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 22.8.2013 do 06.9.2013

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 27.5.2013 do 07.6.2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2012

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2012 obce Životice

Minimální zveřejnění od 23.5.2013 do 08.6.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012 obce Životice

Minimální zveřejnění od 23.5.2013 do 08.6.2013

Závěrečný účet 2012

Závěrečný účet 2012 obce Životice

Minimální zveřejnění od 23.5.2013 do 08.6.2013

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 07.3.2013 do 16.3.2013

Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb.

Minimální zveřejnění od 18.1.2013 do 26.1.2013

Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb.

Minimální zveřejnění od 04.1.2013 do 12.1.2013

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Minimální zveřejnění od 01.12.2012 do 16.12.2012

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Minimální zveřejnění od 27.11.2012 do 12.12.2012

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 21.11.2012 do 08.12.2012

Návrh rozpočtu obce na rok 2013

Návrh rozpočtu obce Životice na rok 2013

Minimální zveřejnění od 21.11.2012 do 08.12.2011

Oznámení o době a místě konání voleb.

Oznámení o době a místě konání voleb obce Životice

Minimální zveřejnění od 27.9.2012 do 13.10.2012

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 04.9.2012 do 14.9.2012

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků.

Minimální zveřejnění od 28.8.2012 do 13.10.2012

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise.

Minimální zveřejnění od 28.8.2012 do 13.10.2012

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Minimální zveřejnění od 08.6.2012 do 16.6.2012