Archiv dokumentů strana 2

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 2.

Opatření obecné povahy č. j.: PK-DSH/11654/22

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje vydává Opatření obecné povahy č. j.: PK-DSH/11654/22 ze dne 7. 10. 2022. Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci.

Minimální zveřejnění od 10.10.2022 do 11.11.2022

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Životice 15.10.2022.

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 15.10 2022 od 16:00 hod. v místnosti hostince, Životice č. 17.

Minimální zveřejnění od 08.10.2022 do 15.10.2022

Výsledky voleb do zastupetelstev obcí 2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Životice konaných 23.9. a 24.9.2022

Minimální zveřejnění od 26.9.2022 do 12.10.2022

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR 2022

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022

Minimální zveřejnění od 05.9.2022 do 03.10.2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 16.9.2022.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 16.9.2022.

Minimální zveřejnění od 26.8.2022 do 16.9.2022

Veřejná vyhláška od MěÚ Nepomuk č.j.: DOP/10287/2022 - BaM

Odbor dopravy Městského úřadu Nepomuk vydává Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu spis. zn.: MÚ/DOP/3927/22

Minimální zveřejnění od 20.8.2022 do 05.9.2022

Jmenování zapisovatele OVK pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR 2022

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Minimální zveřejnění od 12.8.2022 do 24.9.2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 23. a 24. září 2022

Minimální zveřejnění od 09.8.2022 do 24.9.2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2022

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 23. a 24. září 2022

Minimální zveřejnění od 09.8.2022 do 24.9.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí 2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23.9. a 24.9.2022

Minimální zveřejnění od 25.7.2022 do 24.9.2022

Oznámení o stanovení počtu obvodů a sídle, počtu členů zastupitelstva, volebním obvodu - volby 2022

Oznámení o stanovení počtu obvodů a sídle, počtu členů zastupitelstva, volebním obvodu pro volby do zastupetelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022.

Minimální zveřejnění od 01.7.2022 do 24.9.2022

Informace pro kandidáty k volbám do zastupitelstev obcí 2022

Informace pro kandidáty k volbám do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24.9.2022

Minimální zveřejnění od 16.6.2022 do 19.7.2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 20.6.2022.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 20.6.2022.

Minimální zveřejnění od 11.6.2022 do 20.6.2022

Zrušení veřejného zasedání ze dne 10.6 2022

Informace o zrušení veřejného zasedání zastupitelstva.

Minimální zveřejnění od 10.6.2022 do 25.6.2022

Závěrečný účet Mikroregion Nepomucko 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Nepomucko 2021.

Závěrečný účet Mikroregion Nepomucko za rok 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Nepomucko za rok 2021.

Minimální zveřejnění od 04.6.2022 do 21.6.2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 10.6.2022.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 10.6.2022.

Minimální zveřejnění od 31.5.2022 do 10.6.2022

Návrh závěrečného účtu 2021 s přílohami a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 2021.

Návrh závěrečného účtu obce Životice za rok 2021 s přílohami. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Životice za rok 2021.

Minimální zveřejnění od 27.5.2022 do 10.6.2022

Veřejná vyhláška č.j.: 837965/22/2300-11420-401159

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj. Zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam čj. 837681/22/2300-11420-401159

Minimální zveřejnění od 26.4.2022 do 26.5.2022

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 11.3.2022.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice které se koná 11.3.2022.

Minimální zveřejnění od 28.2.2022 do 11.3.2022

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/018772-P

Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Plzeňském kraji

Minimální zveřejnění od 08.2.2022 do 24.2.2022

Nařízení Státní veterinární správy č.j.: SVS/2022/003622-P

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy(ptačí chřipky)

Minimální zveřejnění od 10.1.2022 do 26.1.2022