Archiv dokumentů strana 3

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 3.

ČEZ Distribuce, a. s.

UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Minimální zveřejnění od 11.10.2023 do 08.11.2023

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vydání Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 15.9.2023 do 30.9.2023

Opatření obecné povahy č.j.: MÚ/DOP/3356/23

Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Minimální zveřejnění od 13.9.2023 do 13.10.2023

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice konaného dne 25.8. 2023

Minimální zveřejnění od 30.8.2023 do 14.9.2023

Informace občanům obce Životice

Pojízdná prodejna potravin

Minimální zveřejnění od 27.8.2023 do 11.9.2023

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ (územní a stavební řízení a povolení k nakládání s vodami)

Minimální zveřejnění od 25.8.2023 do 03.10.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice, které se koná dne 25.8. 2023.

Minimální zveřejnění od 18.8.2023 do 28.8.2023

Pouťová zábava 2023

Obec Životice a SDH Životice Vás srdečně zvou na Pouťovou zábavu dne 19.8.2023 Vstupné 150 kč

Minimální zveřejnění od 12.8.2023 do 20.8.2023

Veřejná vyhláška PK-RR/3359/23

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 11.8.2023 do 28.8.2023

Hodiny jógy v Kasejovicích

Hodiny jógy v Kasejovicích

Minimální zveřejnění od 09.8.2023 do 29.8.2023

SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ

Termín revizí, kontrol a čištění spalinových cest se uskuteční ve STŘEDU 19.7.2023

Minimální zveřejnění od 20.6.2023 do 18.7.2023

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice 2.6.2023

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Životice konaného dne 2.6. 2023

Minimální zveřejnění od 09.6.2023 do 26.6.2023

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2022 + Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Nepomucko 2022

Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2022

Minimální zveřejnění od 24.5.2023 do 13.6.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice, které se koná dne 2.6. 2023.

Minimální zveřejnění od 17.5.2023 do 02.6.2023

Návrh závěrečného účtu 2022

Návrh závěrečného účtu 2022

Minimální zveřejnění od 10.5.2023 do 25.5.2023

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 - podrobný

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2022 - podrobný

Minimální zveřejnění od 10.5.2023 do 25.5.2023

Veřejná vyhláška od FÚ pro Plzeňský kraj č.j.: 811915/23/2300-11530-401159

FÚ pro Plzeňský kraj oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích FÚ pro Plzeňský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí

Minimální zveřejnění od 25.4.2023 do 25.5.2023

Rozpočtové opatření č.1/2023

Rozpočtové opatření č.1/2023

Minimální zveřejnění od 14.4.2023 do 01.5.2023

Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 ZÚR PK

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocené vlivů Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 05.4.2023 do 21.4.2023

Změna svozu směsného komunálního odpadu 2023

Změna svozu směsného komunálního odpadu

Minimální zveřejnění od 28.3.2023 do 28.4.2023

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 10.3. 2023.

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Životice, které se koná dne 10.3. 2023.

Minimální zveřejnění od 03.3.2023 do 10.3.2023